Tidsbestilling

Vigtigt ved tidsbestilling:

Konsultation i klinikken foregår kun efter forudgående aftale.
Tidsbestilling kan foregå elektronisk eller telefonisk.

I konsultationen er der begrænset tid til rådighed og derfor er det vigtigt at du har forberedt dig.
Konsultationen kan godt indeholde flere emner, men i sagens natur kan det være svært at nå i dybden med det. Du bør derfor udvælge det vigtigste, så der kan være tid til en grundig behandling af disse indenfor den fastsatte tid.

Ved akut sygdom skal man ringe til klinikken.
Personalet vil finde dig en tid samme dag, men vi kan ikke garantere at du kan blive tilset af din faste læge.
Akutte konsultationer forholder sig til det aktulle akutte problem, og øvrige problemer vil vanligvis kræve en ny tid.
Akuttider ligger fortrinsvist før middag, så ring gerne fra morgenstunden!

Elektronisk tidsbestilling
Vi anbefaler at tidsbestilling i videst mulig omfang foretages elektronisk, da du her nemmere kan danne dig et overblik over ledige tider.
I forbindelse med login, kan du under “ret kontaktoplysninger” altid sikre dig, at vi har opdaterede informationer om dig.
Tidsbestilling skal altid foregå i eget cpr-nr. – dette gælder også børn!

Telefonisk tidsbestilling
Du skal have dit cpr-nr. klar i forbindelse med tidsbestilling.
Du kan med fordel indtaste det via telefonen.

Årskontroller
For kroniske lidelser foretages årlige kontroller.
De fleste årskontroller kræver sygeplejerskekonsultation inden tid ved læge.
Hvis du er i tvivl om, hvorledes du skal bestille disse tider, er du velkommen til at kontakte sekretariatet eller spørge ind til det næste gang du alligevel er her!
I forbindelse med årskontrol laves medicingennemgang med receptfornyelser.