Søfartslæge/Offshore

Sundhedsbevis for søfarende
Som søfartslæge udpeget af Søfartsstyrelsen, udfærdiger Morten Kaad sundhedsbeviser for søfarende (“blå bog”).

Til undersøgelsen skal man medbringe:
Billedlegitimation (fx søfartsbog, pas eller kørekort).
Urinprøve (kan også laves på stedet).
Sundhedsbevis fra tidligere hvis et sådant haves.
Kontanter til betaling (vi modtager også betalingskort).

Fra 01.7.2008  (for fiskere fra 01.1.2011) skal lægeundersøgelsen som hovedregel betales direkte af den undersøgte, som herefter kan få udgiften refunderet hos sin arbejdsgiver mod forevisning af original kvittering.
Lægeundersøgelsen betales dog fortsat af Søfartsstyrelsen for elever på følgende skoler (mod forevisning af optagelsesbrev fra skolen):

  • SIMAC (bortset fra juniorofficer-, seniorofficer- eller skibsføreruddannelsen).
  • MARTEC (herunder skoleskibet Danmark).
  • Maskinmesterskolerne i København, Århus og Fredericia.
  • Marstal Navigationsskole.
  • Skagen Skipper Skole
  • Svendborg Søfartsskole.
  • Skoleskibet Georg Stage.
  • Nyborg Søfartsskole.
  • Danmarks Fiskeriskole.
  • Nordvestjysk Uddannelsescenter.

Pris for undersøgelsen er fra 07.09.2020 kr. 902,50
(kr. 722,00 ekskl. moms) som betales kontant eller med dankort.

Attester for fritidssejlere
Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere
Som søfartslæge udpeget af Søfartsstyrelsen, udfærdiger Morten Kaad “Syns- og høreprøveattester for fritidssejlere”.
Til undersøgelsen skal medbringes billedlegitimation, f.eks. kørekort eller pas.

Lægeattesten koster kr. 500 (kr. 400 + moms),  som skal betales kontant eller med dankort.

Helseerklæring til den norske kontinentalsokkel
Morten Kaad er godkendt af de norske myndigheder til at udstede “helseattest for personer ‘i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs’, dvs Helseerklæring til den norske kontinentalsokkel (selvfølgelig også de danske, og iøvrigt de fleste andre udenlandske bla. britiske mm).
Den danske off-shore kan også laves af din egen læge
Morten Kaad har taget det nye kursus mhp helseattester/nye regler gældende  fra d 1/1-2014.
Der skal medbringes billeddokumentation (kørekort eller pas).
Der skal afleveres en urinprøve
Egen erklæring : http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Skjema/Skjema-for-petroleumsverksemda/
Evt. mail vedrørende tid til kaadmorten@yahoo.com, oplys evt. telefonnr.
Attesten koster kr. 1650,00  (1320,00 ekskl. moms) som skal betales kontant eller med dankort.