Kronikerkontrol

Sukkersyge (Diabetes)

Klinikken har valgt at diabeteskontrollen varetages af sygeplejerske og læge i fællesskab.
Kvartalskontroller varetages af sygeplejersken og årskontrollen af lægen.
I forbindelse med kontroller skal der tages blodprøver, man skal derfor helst have taget disse ugen før kontrollen, således at resultaterne forligger ved konsultationen.

Højt blodtryk (Hypertension)

Klinikken har valgt at blodtrykskontrollen varetages af sygeplejerske og læge i fællesskab.
Kvartalskontroller varetages af sygeplejersken og årskontrollen af lægen.
I forbindelse med kontroller skal der tages blodprøver, man skal derfor helst have taget disse ugen før kontrollen, således at resultaterne forligger ved konsultationen.

Klinikken kan tilbyde udlån af blodtryksapparat i forbindelse med hjemmeblodtryksmåling.
Dette foregår altid efter aftale med læge, og aftales efter blodtryksmåling i konsultationen.

Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL)

Klinikken har valgt, at kontrollen af KOL-patienter varetages i samarbejde mellem læge og sygeplejerske.

KOL-patienter skal have udført lungefunktionsundersøgelse og klinisk kontrol en gang om året.

Knogleskørhed (Osteoporose)

Klinikken har valgt at kontrol af knogleskørhed varetages i samarbejde mellem læge og sygeplejerske.