Velkommen hos Lægerne i Centrum

Vi anbefaler alle vores patienter at oprette sig som brugere online, så man kan benytte elektronisk kommunikation med klinikken. Dette kan ske under punktet ‘Kontakt klinikken‘.

Influenzavaccination 2020 (15/9-20)

Sundhedsstyrelsen frigiver fra 1. oktober årets vacciner mod influenza
Du kan læse mere information her

Podning for Covid19 (9/9-20)

Podning af børn uden symptomer, men udsat for smitte, kan nu bestilles direkte via Coronaprøver.dk uden rekvistion fra lægehuset.
Ordningen forventes snarligt udvidet til også at dække patienter med lette symptomer, men vi skal nok holde jer opdateret!
Se eventuelt Flowchart på Facebooksiden.

Booking af telefon- og videokonsultation

Vi har nu åbnet for muligheden for at bestille tid til en telefonopringning eller videokonsultation via vores online booking-portal. Log ind under “Kontakt klinikken” som vanligt.
Klinikken benytter “Virtuelt venteværelse” via “Min Læge”-app.
Download app’en til din telefon og tilgå venteværelset. Se nedenstående vejledning for hvordan du gør;
Vær opmærksom på at du skal have en forudgående aftale med lægen som ved enhver anden konsultation!

Bemærk! Du må fortsat ikke møde op i klinikken uden forudgående aftale af hensyn til Covid19-spredning
Du kan følge med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Er du syg eller har haft tæt kontakt med en mistænkt smittet person SÅ SKAL DU FØRST RINGE TIL LÆGEHUSET – OG IKKE BARE GÅ IND DET SKAL AFKLARES, OM DU KAN VÆRE SMITTET MED CORONA   FØR VI KAN MODTAGE DIG!

Nye patienter!

Vi gør nye patienter opmærksomme på, at man selv skal kontakte tidligere læge for at få fremsendt journal til os!
Er du I medicinsk behandling, bør du kontakte klinikken telefonisk for en tid til gennemgang af dette snarest! Vi kan ikke forny medicin på patienter vi ikke har set i konsultationen, og hvor der ikke foreligger journal fra tidligere læge!

Rejsevaccination

Klinikken tilbyder ikke længere rejsevaccinationer.
Vi anbefaler derfor kontakt til rejsemedicinsk klinik

Vigtigt ved tidsbestiling:

Ved akut opstået sygdom skal man ringe til Klinikken. Sygeplejersken vil finde en akut tid, i videst muligt omfang hos din egen læge. Akuttider ligger fortrinsvist før middag, så ring gerne tidligt!