Velkommen hos Lægerne i Centrum

Vi anbefaler alle vores patienter at oprette sig som brugere online, så man kan benytte elektronisk kommunikation med klinikken. Dette kan ske under punktet ‘Kontakt klinikken‘.

!! Coronavirus !!

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du inden for de sidste 14 dage opholdt dig i;

  • NordItalien (Emilia‐Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto)
  • Kina
  • Singapore
  • Hong Kong
  • Japan
  • Syd Korea
  • Iran

Eller haft tæt kontakt med en mistænkt smittet person SÅ SKAL DU FØRST RINGE TIL LÆGEHUSET – OG IKKE BARE GÅ IND DET SKAL AFKLARES, OM DU KAN VÆRE SMITTET MED CORONA   FØR VI KAN MODTAGE DIG!

Nye patienter!
Vi gør nye patienter opmærksomme på, at man selv skal kontakte tidligere læge for at få fremsendt journal til os!
Er du I medicinsk behandling, bør du kontakte klinikken telefonisk for en tid til gennemgang af dette snarest! Vi kan ikke forny medicin på patienter vi ikke har set i konsultationen, og hvor der ikke foreligger journal fra tidligere læge!

Rejsevaccination
Klinikken tilbyder ikke længere rejsevaccinationer.
Vi anbefaler derfor kontakt til rejsemedicinsk klinik

Vigtigt ved tidsbestiling:
Ved akut opstået sygdom skal man ringe til Klinikken. Sygeplejersken vil finde en akut tid, i videst muligt omfang hos din egen læge. Akuttider ligger fortrinsvist før middag, så ring gerne tidligt!