Velkommen hos Lægerne i Centrum

Vi anbefaler alle vores patienter at oprette sig som brugere online, så man kan benytte elektronisk kommunikation med klinikken. Dette kan ske under punktet ‘Kontakt klinikken‘.

Vaccination mod lungebetændelse (10/2-21)

Der er nu igen kommet leverancer af vaccinen mod lungebetændelse. (Pneumokok-vaccinen) til de borgere som er i særlig risiko. Læs mere om det her.
Vi gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt kun kan leveres vacciner til risikogrupperne, hvilket betyder at vi på nuværende tidspunkt ikke kan vaccinere til egenbetaling!
På nuværende tidspunkt er der ikke et tilbud om gratis PPV23 vaccination til borgere under 65 år med forhøjet risiko for lungebetændelse, men det forventes at tilbuddet bliver udvidet til denne gruppe til foråret 2021

Covid19-vaccination (16/12-20)

Vi oplever i disse dage rigtig mange henvendelse omkring den kommende vaccine mod Covid19. Desværre er der endnu ikke kommet udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen om hvem der i målgruppe og hvornår de kan vaccineres – vi kan derfor ikke besvare jeres spørgsmål i den forbindelse.
Vi kan til gengæld love at holde jer løbende orienteret når der kommer mere håndgribelige udmeldinger om det!

Booking af telefon- og videokonsultation

Vi har nu åbnet for muligheden for at bestille tid til en telefonopringning eller videokonsultation via vores online booking-portal. Log ind under “Kontakt klinikken” som vanligt.
Klinikken benytter “Virtuelt venteværelse” via “Min Læge”-app.
Download app’en til din telefon og tilgå venteværelset. Se nedenstående vejledning for hvordan du gør;
Vær opmærksom på at du skal have en forudgående aftale med lægen som ved enhver anden konsultation!

Bemærk! Du må fortsat ikke møde op i klinikken uden forudgående aftale af hensyn til Covid19-spredning
Du kan følge med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Er du syg eller har haft tæt kontakt med en mistænkt smittet person SÅ SKAL DU FØRST RINGE TIL LÆGEHUSET – OG IKKE BARE GÅ IND DET SKAL AFKLARES, OM DU KAN VÆRE SMITTET MED CORONA   FØR VI KAN MODTAGE DIG!

Nye patienter!

Vi gør nye patienter opmærksomme på, at man selv skal kontakte tidligere læge for at få fremsendt journal til os!
Er du I medicinsk behandling, bør du kontakte klinikken telefonisk for en tid til gennemgang af dette snarest! Vi kan ikke forny medicin på patienter vi ikke har set i konsultationen, og hvor der ikke foreligger journal fra tidligere læge!

Rejsevaccination

Klinikken tilbyder ikke længere rejsevaccinationer.
Vi anbefaler derfor kontakt til rejsemedicinsk klinik

Vigtigt ved tidsbestiling:

Ved akut opstået sygdom skal man ringe til Klinikken. Sygeplejersken vil finde en akut tid, i videst muligt omfang hos din egen læge. Akuttider ligger fortrinsvist før middag, så ring gerne tidligt!