Velkommen hos Lægerne i Centrum

Vi anbefaler alle vores patienter at oprette sig som brugere online, så man kan benytte elektronisk kommunikation med klinikken. Dette kan ske under punktet ‘Kontakt klinikken‘.

Generationsskifte

1. september 2021 ophører Lone Lau og Janni Bjerregaard i klinikken. Malte Kristiansen og Mette Hansen indtræder som nye læger.

Konsultation via telefon ophører (25/5-21)

Under Corona-epidemien, har Danske Regioner givet mulighed for at vi har kunnet afvikle konsultationer via telefon og video, for at nedbringe smitterisikoen ved kontakt spredning. Denne mulighed har Danske Regioner valgt at afvikle fra 1. juni 2021, hvilket betyder at konsultationer igen vil være ved fremmøde i klinikken som udgangspunkt.
Der vil være enkelte muligheder for at afvikle konsultationen via videokonsultation på Min Læge-app’en, men det gælder desværre ikke alle typer af konsultationer.
Vi er naturligvis kede af denne beslutning, da vi ved at mange patienter har være rigtig glade for den alternative måde at “gå til lægen” på. Det har på mange måder gjort hverdagen lettere og mere uproblematisk.
Vi åbner for online tidsbestilling fra 1. juni, og du skal være særligt opmærksom på at det stadig gælder at man ikke må fremmøde i klinikken hvis du har symptomer på Covid19-infektion, eller er nær kontakt hvis du har været udsat for mulig smitte.
Du kan også booke tider til videokonsultation, men vær opmærksom på at du kan blive kontaktet med besked om at tiden skal bookes om hvis ikke den kan gennemføres på video.
Vi beklager den øgede logistik og udfordring dette vil betyde, men ser frem til igen at se jer i klinikken

 

Booking af videokonsultation

Klinikken benytter “Virtuelt venteværelse” via “Min Læge”-app.
Download app’en til din telefon og tilgå venteværelset. Se nedenstående vejledning for hvordan du gør;
Vær opmærksom på at du skal have en forudgående aftale med lægen som ved enhver anden konsultation!

Bemærk! Du må fortsat ikke møde op i klinikken uden forudgående aftale af hensyn til Covid19-spredning
Du kan følge med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Er du syg eller har haft tæt kontakt med en mistænkt smittet person SÅ SKAL DU FØRST RINGE TIL LÆGEHUSET – OG IKKE BARE GÅ IND DET SKAL AFKLARES, OM DU KAN VÆRE SMITTET MED CORONA   FØR VI KAN MODTAGE DIG!

Nye patienter!

Vi gør nye patienter opmærksomme på, at man selv skal kontakte tidligere læge for at få fremsendt journal til os!
Er du I medicinsk behandling, bør du kontakte klinikken telefonisk for en tid til gennemgang af dette snarest! Vi kan ikke forny medicin på patienter vi ikke har set i konsultationen, og hvor der ikke foreligger journal fra tidligere læge!

Rejsevaccination

Klinikken tilbyder ikke længere rejsevaccinationer.
Vi anbefaler derfor kontakt til rejsemedicinsk klinik

Vigtigt ved tidsbestiling:

Ved akut opstået sygdom skal man ringe til Klinikken. Sygeplejersken vil finde en akut tid, i videst muligt omfang hos din egen læge. Akuttider ligger fortrinsvist før middag, så ring gerne tidligt!