Velkommen hos Lægerne i Centrum

Vi anbefaler alle vores patienter at oprette sig som brugere online, så man kan benytte elektronisk kommunikation med klinikken. Dette kan ske under punktet ‘Kontakt klinikken‘.

Nyt personale
Fra 1. oktober vil I kunne møde vores 2 nye sygeplejersker, Chanette og Claudia, i klinikken. De er i fuld gang med at lære os – og alle jer, at kende! Tag godt imod dem.

Influenzavaccination 2019

 

 

 

 

 

 

Årets Influenzavaccination bliver med den 4-valente vaccine, der dækker imod 4 forskellige typer af influenza. Vaccinationerne frigives først 1/11, men du kan allerede nu bestille din tid i lægehuset ved at ringe til sekretæren!
Såfremt du har tid til almindelig kontrol i lægehuset i november og december, kan vaccination gives i tilslutning hertil!
Du kan læse mere om hvem der kan få vaccinen gratis på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Nye patienter!
Vi gør nye patienter opmærksomme på, at man selv skal kontakte tidligere læge for at få fremsendt journal til os!
Er du I medicinsk behandling, bør du kontakte klinikken telefonisk for en tid til gennemgang af dette snarest!

Rejsevaccination
Fra 1. januar 2018 tilbyder klinikken ikke længere rejsevaccinationer.
Vi anbefaler derfor kontakt til rejsemedicinsk klinik

Cannabis
Politisk har man fra 1. januar 2018 besluttet at igangsætte en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Vi føler ikke grundlaget for behandlingen, og sikkerheden heromkring, er nok belyst. Vi har derfor besluttet i klinikken, i fuld overensstemmelse med Dansk Selskab for Almen Medicin, ikke at tilgå denne behandling.
Læs mere i dette informationsbrev fra DSAM
Vi vil gerne være behjælpelige med at henvise videre, og dette foregår efter en drøftelse af behandlingsbehovet ved en konsultation.

Vigtigt ved tidsbestiling:
Ved akut opstået sygdom skal man ringe til Klinikken. Sygeplejersken vil finde en akut tid, i videst muligt omfang hos din egen læge. Akuttider ligger fortrinsvist før middag, så ring gerne tidligt!