Velkommen hos Lægerne i Centrum

Vi anbefaler alle vores patienter at oprette sig som brugere online, så man kan benytte elektronisk kommunikation med klinikken. Dette kan ske under punktet ‘Kontakt klinikken‘.

Blodtryksmedicin og hudkræft
Man har tidligere haft fokus på denne risiko, og Sundhedsstyrelsen har nu meldt mere ud her; Blodtryksmedicin og hudkræft
Spørg gerne på apoteket, hvis du er i tvivl om du får et af de omtalte præparater. Vi anbefaler at du bestiller en tid hos din faste læge, til en snak om hvorvidt der skal ændres i din behandling!
Er du interesseret i flere nyheder, kan du bl.a. finde dem på vores Facebook-side, hvor vi vil lave løbende opdateringer.

Nye patienter!
Vi gør nye patienter opmærksomme på, at man selv skal kontakte tidligere læge for at få fremsendt journal til os!
Er du I medicinsk behandling, bør du kontakte klinikken telefonisk for en tid til gennemgang af dette snarest!

Rejsevaccination
Fra 1. januar 2018 tilbyder klinikken ikke længere rejsevaccinationer.
Vi anbefaler derfor kontakt til rejsemedicinsk klinik

Cannabis
Politisk har man fra 1. januar 2018 besluttet at igangsætte en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Vi føler ikke grundlaget for behandlingen, og sikkerheden heromkring, er nok belyst. Vi har derfor besluttet i klinikken, i fuld overensstemmelse med Dansk Selskab for Almen Medicin, ikke at tilgå denne behandling.
Læs mere i dette informationsbrev fra DSAM
Vi vil gerne være behjælpelige med at henvise videre, og dette foregår efter en drøftelse af behandlingsbehovet ved en konsultation.

Vigtigt ved tidsbestiling:
Ved akut opstået sygdom skal man ringe til Klinikken. Sygeplejersken vil finde en akut tid, i videst muligt omfang hos din egen læge. Akuttider ligger fortrinsvist før middag, så ring gerne tidligt!